Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos (Nr.8.5.1.0/16/l/001)

Šim uzņēmumam ir visaugstākā kredītspēja.

Līgums par atbalsta saņemšanu komersantiem, Nr.SKV-L-2017/486