Par mums

SIA “KaimS” kopš 2008.gada veiksmīgi darbojas būvniecības nozarē gan Latvijā, gan tuvākās un tālākās ārzemēs

 

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos (Nr.8.5.1.0/16/l/001)

Šim uzņēmumam ir visaugstākā kredītspēja.

Līgums par atbalsta saņemšanu komersantiem, Nr.SKV-L-2017/486