Pūres pētījumu centrs

Ēkas pārbūve par dārzkopības pētījumu centru. Būvdarbi tika veikti 2022. gadā, demontējot esošo būvi un izbūvējot jaunu, funkcionējošu pētījumu centru dārzkopības esošajiem un topošajiem zinātniekiem.